Ви є тут

Виконання обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями за 2017 рік

 

         Згідно з Програмою на 2017 рік планувалось залучити на виконання заходів всього 17800,0 тис.грн., у т.ч. коштів обласного бюджету 16900,0 тис.грн., коштів інших джерел – 900,0 тис.грн.

У 2017 році придбано медичного обладнання на 2 7405, 0 тис.грн. , у т.ч. 3090,0 тис.грн. кошти від інших надходжень; 21 390,5тис.грн. кошти місцевого бюджету, 2924,5тис.грн, кошти від власних надходжень.

На будівництво приміщень для лінійного прискорювача використано 16097,5 тис.грн. коштів місцевого бюджету.

Придбано медикаментів для лікування онкохворих за кошти місцевого бюджету на 4811,0 тис.грн. за рахунок інших надходжень на 7042,4 тис.грн.; всього на 11 853,4 тис.грн.. На інформатизацію закладу – 128,7 тис. . Всього за 2017 рік використано 55484,6 тис.грн. .

Отримано централізовано, через МОЗ України за кошти державного бюджету  хіміопрепаратів на 7 021,4 тис.грн..

       На базі обласного диспансеру підготовлено з питань онкології на курсах інформації і стажування 108 лікарів загальнолікувальної мережі. На курсах удосконалення підвищили кваліфікацію 29 лікарів і 26 медичних сестер   диспансеру.

В роботі конгресів, з’їздів, науково- практичних конференцій брали участь 18 лікарів диспансеру, з них 4- в Європейських країнах. Лікарями диспансеру  підготовлено 3 наукові друковані роботи.

Проведено 16 виїздів бригади лікарів диспансеру в ЛПЗ області з метою надання планової консультативної допомоги, проконсультовано 1343 хворих.

В 8-ми районах області проведені виїзні навчальні семінари для лікарів з питань  ранньої діагностики пухлинних захворювань грудної клітки.

У 2017 році проведено скринінгове мамографічне обстеження 1749 жінок педагогів.

З метою інформування населення області з питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень лікарями лікувально – профілактичних закладів області проведено: 91 телепередача, 57  радіопередач, підготовлені матеріали для 168 статей в пресу, 368– в Інтернет-видання.

В поліклінічному відділенні диспансеру прийнято 109019 хворих, що на  3,9% більше, ніж у 2016 році . В амбулаторних умовах виконано 4269 операцій (2016р.- 4566). У денному стаціонарі проліковано 2437 хворих,  на 13,5%  більше, ніж у 2016 році. В рамках Всеукраїнського дня боротьби з захворюваннями на рак молочної залози 20 жовтня 2017 року проведений «день відкритих дверей» по обстеженню жінок лікарями мамологами, прийнято 184 жінки, проведено мамо- графічне обстеження 73 жінкам, ультразвукове – 89. Виявлено 2 випадки раку молочної залози, 41 – доброякісної патології.

В стаціонарних відділеннях проліковано 8335 хворих (на 0,4% менше 2016 року), виконано операцій 3619 (на 0,3% менше 2016року).

У 2017 році  громадська волонтерська організація „Вікторія”, яка займається соціально-психологічною підтримкою жінок, хворих на рак молочної залози  забезпечила психологічною підтримкою  370 жінок, протезами молочної залози  – 1076 жінок,   білизною – 2648,  компресійними рукавами – 777.

Всього по області у 2017 році зареєстровано 4056 первинних захворювань на злоякісні новоутворення, на 154 (3,9%) більше, ніж у 2016 році. Показник захворюваності 395,8 на 100 тис. населення, що на 5,1% вище показника 2016р. – 376,5.        

З числа первинних онкохворих злоякісне новоутворення виявлено при профоглядах у 28,6% хворих, на 2,5% вище показника 2016 року.

З числа вперше захворівших у 2017 році I-II стадію захворювання мали 50,2% хворих, показник зріс на 0,2%.

Серед хворих з вперше в житті встановленим діагнозом занедбаний пухлинний процес був виявлений у 24,5% хворих, на 0,4% нижче показника 2016р.

Показник річної летальності знизився з 27,6% до 27,0%.  

          Контингенти онкохворих зросли на 2,4% і становлять 2632,4 на 100 тис. населення.

Показник смертності від злоякісних новоутворень 191,9 на 100 тис. населення, вище на 1,7%, показника 2016р. – 188,7.      

 

Головний лікар                                          В.О.Зуб