Ви є тут

Пухлин ГШГК

ВІДДІЛЕННЯ ПУХЛИН ГОЛОВИ ТА

ШИЇ 


 

Відділення здійснює дообстеження та уточнення діагнозу, хірургічне лікування хворих із пухлинами органів, які локалізуються в ділянці голови, шиї та грудної клітки, а також шкіри, м’яких тканин та кісток,  різноманітні види пластичних та реконструктивних операцій.

ВІДДІЛЕННЯ ПУХЛИН ГОЛОВИ, ШИЇ ТА ГРУДНОЇ КЛІТКИСпівробітники — це висококваліфіковані лікарі хірурги-онкологи, торакальні хірурги, ЛОР-онкологи та ортопедо-травматологи, котрі володіють усіма сучасними діагностичними маніпуляціями та хірургічними видами лікування щодо даних патологій. Щорічно у відділенні проводять стаціонарне лікування понад 1000 профільних хворих, їм виконується більш  ніж 800 операцій.

Відділення надає хірургічну допомогу хворим із пухлинами: 
- слизових оболонок носової порожнини та придаткових пазух; 
- слизових оболонок ротової порожнини, у тому числі язика;

- привушних слинних залоз, підщелепних та малих слинних залоз; 

- вушної раковини та зовішнього слухового проходу;
- різних відділах глотки, включаючи гортаноглотку; 

- гортані; 

- щитоподібної залози;

- бронхів та легень;

- середостіння;

- плеври;

- грудної стінки;
- шкіри, м'яких тканин та кісток. 
ВІДДІЛЕННЯ ПУХЛИН ГОЛОВИ, ШИЇ ТА ГРУДНОЇ КЛІТКИ

У відділенні виконуються наступні види оперативних втручань:

- розширені та комбіновані резекції легень: пульмонектомія, білобектомія, лобектомія, сегментектомія;

- прецизійна резекція первинних та вторинних пухлин легень;

- резекція пухлин межистіння, у тому числі тимомектомія;

- резекція ураженого пухлиною фрагменту грудної стінки;

- діагностичні торакотомія, відеоторакоскопія;

- дренування та пункції плевральної порожнини, перикарду;

- тиреоїдектомія (повне видалення щитоподібної залози), різноманітні органозберігаючі, комбіновані та розширені операції;

- паротитектомія, видалення підщелепної слинної залози та резекція привушної слинної залози зі збереженням лицьового нерва та його віток; 
- електрохірургічні резекції нижньої щелепи різні за обсягом із первинною або відстроченою реконструкцією нижньої щелепи; 
- видалення пухлини у глотці та порожнині роту, включаючи розширені та комбіновані операції з одночасним відновленням видалених тканин; 
- різні варіанти резекції гортані та гортаноглотки; 
- комбіновані ларингектомії, у тому числі ларінгофарінгектомії з протезуванням гортані для відновлення голосової функції; 
- видалення позаорганних пухлин шиї, у тому числі парафарангеальних пухлин; 
- всі сучасні види оперативних втручань на лімфатичній системі; 
- видалення пухлин шкіри з різними варіантами одночасної пластики.

- амбулаторно виконуються пункції щитоподібної залози з вузловою патологією;

- резекція уражених пухлиною кісток з одномоментним протезуванням, у тому числі й суглобів.

Відділення має 40 ліжок, розміщення пацієнтів проводиться в одно- і двомісні палати. Післяопераційні палати обладнані функціональними ліжками, централізованою подачею кисню та пультами зв‘язку пацієнта з постовими сестрами. 

Контакти:

Відділення знаходиться на 5-му поверсі хірургічного корпусу, телефон: (04622) 5-99-26.

Диспансерний облік, огляд та обстеження амбулаторних хворих здійснюються щодня  з 9.00 до 16.00, окрім вихідних, у поліклінічному відділенні в кабінетах:

   №224 - торакальний хіруг 

 — №305- ЛОР-онколог.

 

Колотило Олександр Миколайович
завідувач відділення пухлин голови, шиї та грудної клітки, 
хірург-онколог, лікар вищої категорії

 

Савченко Віталій Олегович
ЛОР-онколог, лікар вищої категорії

 

Махотко Віталій Васильович
ЛОР-онколог, лікар вищої категорії

 

Кізуб Юрій Анатолійович
хірург-онколог, лікар другої категорії

 

Пілеко Надія Миколаївна 

старша сестра медична